Böcker från A till Ö

9789186709129Ettarps glasbruk

Familjen Haberman och dess halländska industriprojekt under 1700-talet

 

För många är det säkert okänt att det har funnits ett glasbruk i Halland som i mitten av 1700-talet sysselsatte upp till 70 personer årligen, förutom underlydande bönder och torpare. En projektgrupp bestående av åtta personer har i närmare 15 år forskat om glasbruket, dess produktion och personal. Resultatet är en bok på 440 sidor som blivit ett unikt tidsdokument över ett stycke halländsk industrihistoria, folket i en bygd och den inflytelserika familjen Haberman.

 

I boken finns namn på alla glasbruksarbetare och torvdrängar som var verksamma vid bruket. Glasblåsarsläkterna Schmidt och Wink startade tiden i Sverige vid Ettarps glasbruk och de presenteras utförligt. Hur avsättningen gick till, vilka produkter som tillverkades, export-, avsättnings- och produktionsvolymer samt kvarvarande glas redovisas.

 

Det har utifrån de jordfynd som gjorts varit möjligt att identifiera tre väl avgränsade glassammansättningar vid Ettarps glasbruk och här redovisas för första gången tekniska analyser av huvudkomponenter och spårämnen i halländskt glas från 1700-talet.

 

Boken utges av Stiftelsen för Simlångsdalens Kultur- och Naturvård tillsammans med Utblick Media.

 

Författare:

Arne Andersson

Håkan Håkansson

Ulf Håkansson

Pär Lindblad

Gunnar Olsson

Bo G. Persson

Gunilla Simonsson

Birgitta Wiman

 

Antal sidor: 440. Utgivningsår: 2012. ISBN 978-91-86709-12-9.

 

120616-ettarp

Vem kan ana att ett glasbruk har legat här?

 

ettarp-glasbruk

Glasbruket var igång kring år 1750 och sysselsatte upp till ett 70-tal personer, förutom underlydande bönder och torpare.

 

ettarp-fynd

Under markytan finns fortfarande spår av verksamheten. Tack vare jordfynd vet vi mer om vilka produkter som tillverkades. Fynden ligger också till grund för undersökningar av glasmassans kemiska sammansättning.

 

Foton från bokpresentationen finns i vår bilddagbok. Klicka här och scrolla dig ner bland 2012 års bilder!