Böcker från A till Ö

lundqvist-skrifts-3Den stora ombyggnaden av Halmstads S:t Nikolai kyrka åren 1757-1760

 

Av Peter Lundqvist

Gamla Halmstads skriftserie nr 3

 

I slutet av 1750-talet genomgick S:t Nikolai kyrka i Halmstad en stor och ganska våldsam ombyggnad. Trappgavlarna på tornet revs liksom kyrkans höga mittskeppsvalv. Den gotiska medeltidskyrkan förvandlades nära nog till en nyklassicistisk hallkyrka, en kyrkotyp som kom att bli vanlig på 1800-talet. Fram till i dag har mycket om detta arbete, omfattningen till trots, varit okänt - kyrkans eget arkiv ger ytterst få besked.

 

I Hallands landskontors arkiv, som förvaras i landsarkivet i Lund, har arkivarie Peter Lundqvist påträffat dokument som tidigare varit bortglömda. Med ledning av räkenskaper, kvittenser och annat arkivmaterial bringar författaren ljus över ett omvälvande skeende i S:t Nikolai kyrkas historia. 

 

Peter Lundqvist är arkivarie i S:t Nikolai församling och en stor kännare av Halmstad och dess kyrka. Han medverkar flitigt i Gamla Halmstads årsbok och har tidigare utgivit en skrift om gravar i kyrkan. 

 

Skriften, som är nummer 3 i Gamla Halmstads skriftserie, kan köpas direkt av föreningen. Klicka in på Gamla Halmstads hemsida!

 

Antal sidor: 64. Utgivningsår: 2012. ISBN 978-91-86709-11-2