Böcker från A till Ö

9789186709143Luftvärnet vid millennieskiftet

- en resumé av åren 1980-2012


 Luftvärnet inrättades som ett eget truppslag inom armén 1942. En bok om luftvärnets historia med Carl Herlitz som redaktör utgavs 1980. "Luftvärnet vid millennieskiftet", som kan läsas fristående, beskriver utvecklingen från 1980 fram till 2012. Perioden har varit mycket händelserik och har inneburit en såväl kvantitativ som kvalitativ uppgång före år 2000, en katastrofal nedgång just kring millennieskiftet och ett återtagande under de senaste åren.

 

Boken skildrar dels luftvärnets gemensamma historia, dels de skilda förbanden. I en särskild bilaga presenteras luftvärnsmateriel (pjäser, lyssnarapparater, strålkastare, eldledningsutrustning, robotar, fordon med mera) allt sedan starten 1942. Redaktör för boken är Stig Schyldt, officer med mångårigt förflutet i luftvärnet. Han var tidigare chef för Lv 3 och därefter luftvärnsinspektör.

 

Antal sidor: 460. Utgivningsår: 2012. ISBN 978-91-86709-11-2