Teckningar av Stefan Gustafssongustafsson-stefan2

 

Stefan Gustafsson illustrerar böcker, tidningar, informationstavlor med mera. Här har vi samlat ett urval teckningar i olika teman och manér. Botanisera gärna bland alla bilder - vi fyller på efterhand!

 

 

 

Djur och natur

 

Svampar, blommor, träd, insekter, däggdjur, fiskar ... De flesta av dessa bilder används för att informera om växt- och djurliv i naturreservat, mest i form av skyltar men också foldrar och andra trycksaker. Produktionen sker oftast i samarbete med naturinformatör HG Karlsson, Naturbildning HB, och Kill Persson, MiNa natur.

 

 

lax-i-Falkenberg

Laxen är Hallands landskapsdjur. Teckningen användes till ett reportage om ån Ätran i Hallands Nyheter. Tullbron i Falkenberg syns också på bilden.

 

Kungsfagel

Kungsfågeln är sitt stolta namn till trots Sveriges minsta fågel.

 

 

alkonblavinge-klockgentiana

Alkonblåvingen har klockgentiana som värdväxt där den lägger sina ägg. Äggen syns som vita prickar. Fjärilen, och alltså även blomman, trivs bäst på fuktiga och öppna marker.

 

 

anteckningsbok

Det här anteckningshäftet utgavs av Länsstyrelsen i Hallands län inom ramen för kampanjen Markernas mångfald. Här fick brukarna av marken råd om skötsel av naturbeten och kunde föra dagbok över betesdriften.

 

 

forsarla

Forsärlan är förtjust i rinnande vatten där den pilar omkring bland stenar och rännilar på jakt efter insekter.

 

 

lekvad

Ett exempel på en folder om ett naturreservat: Lekvad som ligger i Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län. Viskan har skurit sig ner genom jordlagren och bildat en långsträckt dalgång. En sådan här folder brukar innehålla en kartskiss över reservatet. 

 

 

 

haverdal

Haverdals naturreservat i Halmstads kommun är väl värt en utflykt. I strandskogen kan man träffa på tallar med minst sagt säreget utseende.

 

 

harginst

Hallands landskapsblomma är hårginst. Den förknippas med ljunghed, en naturtyp som förr var mycket utbredd i Halland men som det numera bara återstår små rester av. Bilden är avsedd för en broschyr om Kulturrreservatet Bollaltebygget i Knäred, Laholms kommun.

 

 

groda-vanlig

Den vanliga grodan heter just vanlig groda. Färg och ryggmönster kan variera från dag till dag.

 

 

koltrast

Om det prasslar i fjolårslöven under buskarna kan det mycket väl vara en koltrast som är i farten - de trivs bra på marken. Många fåglar övervintrar och de som flyttar återkommer tidigt på året.

 

 

radjur

Rådjuret är det minsta hjortdjuret i vår fauna. På 1700-talet var de nära att utrotas men är nu vanliga i naturen.

 

 

svartvit-flugsnappare

Svartvit flugsnappare är en flyttfågel som häckar i trädgårdar och skogsmark.

 

 

korp

Korpen är en stor fågel som satt fart på människors fantasi. Asaguden Oden hade två korpar som hjälpte honom att hålla koll på vad som hände i världen. "Håll korpgluggarna öppna!" är ett talesätt för vaksamhet.

 

 

ringmarkning

Tack vare ringmärkning kan ornitologer få grepp om fåglarnas utbredning, livslängd och andra fakta.

 

 

skalbagge

Gamla murknande träd är inte så döda som man kan tro. De kan vara bästa livsplatsen för skalbaggar och andra insekter som bidrar till den biologiska mångfalden.

 

 

vitfl-guldvinge

Vitfläckig guldvinge gillar som många andra fjärilsarter ängsmark med mycket blommor.

 

 

fika

Efter en stund i naturen är det gott att plocka fram matsäcken. Här är miljön en enebacke på Fjärås Bräcka i norra Halland. I bakgrunden skymtar en flik av sjön Lygnern.

 

 

morkulla

På vissa skyltar graveras text och bild på en platta av plast. Då är det snyggast om bilden är ganska ren i linjerna och inte så detaljrik. Här följer några exempel, först en morkulla.

 

 

ek

Eklöv.

 

 

grankotte

Grankotte.

 

 

 

vgskylt

Bokskogarna i Åkulla, Varbergs kommun, har fått status som turistområde och har därmed förärats ett eget vägmärke. Motivet är tre boklöv, tecknade av Stefan Gustafsson.