Böcker från A till Ö

malcusMalcus - ett halländskt industriminne

Berättelsen om en industri i Halmstad under 80 år

Halmstads industrihistoria del IV

 

Av Bengt Gärdfors

 

Malcus Holmquist var under många år ett av de dominerande industriföretagen i Halmstad och södra Halland. Det som framför allt kännetecknade Malcus var den internationella verksamheten. Till nästan alla länder i världen exporterades borr, borrutrustningar, slipmaskiner, traverser och lyftdon samt en mängd andra industriartiklar. Många människor, särskilt i Halmstad, har haft relationer till företaget. Den berättelse som presenteras här omfattar Malcus 80-åriga historia från 1889 till 1969, då verksamheten övertogs av Svenska Kullagerfabriken (SKF) i Göteborg. Boken utges av Föreningen Gamla Halmstad i samarbete med Utblick Media. Boken säljs av föreningen och av bokhandlarna i Halmstad. Läs mer på Gamla Halmstads hemsida!

 

Antal sidor: 152. Utgivningsår: 2012. ISBN 978-91-86709-18-1.