Skrea bySkrea by

Människor och gårdar

 

Av Skrea Bysamfällighet

 

Skrea by är en del av Skrea kyrksocken i Halland. Byn sträcker sig från Ätran i norr till Kattegatt i sydväst. Här har funnits nära 40 gårdar, och många torp därtill. Visst finns det mycket att samla i en bok: så många människor som har levt sina liv här under åren som gått, så många berättelser att lyssna till och så många bilder att se!

 

Utgivningsår: 2020. Antal sidor: 280. ISBN 978-91-985664-4-4