Böcker från A till Ö

HarplingeBygden mellan åsarna och havet

Harplinge, Steninge, Haverdal, Särdal, Gullbrandstorp, Vilshärad

 

Av Harplinge Hembygdsförening

 

Detta är tredje hembygdsboken som ges ut av Harplinge Hembygdsförening. Boken dokumenterar och berättar om ett mångskiftande kultur- och föreningsliv, samhället och näringsverksamheterna i Harplinge och Steninge socknar i Halland med orterna Harplinge, Steninge, Särdal Haverdal, Gullbrandstorp och Vilshärad och omkringliggande landsbygd. Artiklarna bygger till största delen på enskilda personers egna berättelser, främst från 1970-talet och framåt.

 

496 sidor. Utgivningsår: 2019. ISBN 978-91-86709-94-5