Böcker från A till Ö

skllinge-bok-1Skällinge

Livet och bygden

Bok 1

 

Av Skällinge Hembygdsförening

 

Skällinge i Varbergs kommun är en kuperad bygd med varierad natur av odlad jord, stora skogar och djupa sjöar. I Himledalen rinner Himleån ganska osynlig och i norr drar Skottsjöbäcken och Skuttran fram och ger liv åt landskapet. Vägen mot Nösslinge är välkänt vacker att färdas på. Att här är skönt att leva och bo har Skällingeborna tyckt i tusentals år.

 

I denna Skällingebok 1 finns berättelser från Nordsocknens rote, Brostorps rote och Släne rote. I boken framkommer tydligt att ingenting i vår vardag är beständigt - inte ens det som vi i dag betraktar som varaktigt. Därför har det känts angeläget att dokumentera något av det som hänt i vår socken genom åren som gått.

 

Antal sidor: 352. Utgivningsår: 2015. ISBN 978-91-86709-57-0