Böcker från A till Ö

Varberg forr och nuVarberg förr och nu

 

Av Björn Johansson

Utgiven av Hembygdsföreningen Gamla Varberg

 

Varberg har förändrats i snabb takt de senaste årtionderna. Hus byggs om eller rivs för att ge plats åt större och modernare byggnader. Butiker, kiosker, bensinmackar och andra näringsställen försvinner och ersätts med nya. I den här boken visar Björn Johansson i ord och bild hur dagens Varberg vuxit fram och formats. I korta bildtexter berättar han personligt och kunnigt om den kuststad han lärt känna utan och innan. Ett unikt tidsdokument av betydelse - både nu och i framtiden.

 

Utgivningsår: 2017. Antal sidor: 280. ISBN 978-91-86709-81-5.