Böcker från A till Ö

Bygdemalet-i-OkomeBygdemålet i Okome, Köinge & Svartrå

 

I den här boken finns mängder av roliga, tankeväckande och kloka ord och uttryck från mellersta Hallands inland. Totalt 60 personer inom Okome-Köinge-Svartrå hembygdsförening har ägnat två år åt att samla in den lika unika som värdefulla ordskatten. 

 

Insamlingen av ord gjordes i elfte timmen. Den snabba tekniska utvecklingen som tog fart i slutet på 1800-talet innebar att det gamla bonde- och självhushållningssamhället kom att upplösas på drygt ett sekel. Många ord och uttryck som användes i det vardagliga arbetet och umgänget människor emellan har undan för undan glidit in i det förgångnas dunkla kammare. Tack vare den här boken kan man glänta på dörren och ta del av de genuina orden och uttrycken. På så vis framträder också bilder och miljöer från en tid som förunderligt snabbt lagts bakom oss. I ett historiskt perspektiv torde den här boken vara bland de viktigaste uppdragen som hembygdsföreningen utfört.

 

Antal sidor: 128. Utgivningsår: 2008. ISBN 9789188806703.