Böcker från A till Ö

StenhuggeriResa genom stenhuggarland

En berättelse om stenarbete i Halland

 

Av Bengt Gärdfors

 

Under senare delen av 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet bedrevs i Halland en omfattande stenhuggarverksamhet som för många människor i dag är relativt okänd. Många stenhuggare från Bohuslän, Blekinge och Småland begav sig till de olika stenbrotten i Halland som exempelvis Söndrum och Varberg. Förtjänsten var god. Den berättelse som presenteras i denna bok handlar om en resa genom stenhuggarlandet Halland där verksamheten lyfts fram ur många olika aspekter.

 

ISBN 978-91-86709-92-1. Antal sidor: 120. Utgivningsår: 2019.