Böcker från A till Ö

brakmakare-omslagBråkstakar och bröllopsgäster

Fler halländska levnadsöden på 1600-talet

 

Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson

 

I författarnas sjunde bok om Hallands 1600-tal får vi följa med på ett bröllop år 1686 som slutar i tragik när det skjuts salut för de nygifta. Lyssna till tingsrättens resonemang om huruvida Sven i Elfshults död kunde ha med den mystiska bröstvärken att göra - eller var det mågen som ändat hans dagar?

 

I boken lyser djupt rotad folktro igenom. Miste Olof Håkansson förståndet när han sågade ner ett vårdträd och därmed drabbades av alla de sjukdomar som andra satt in i trädet?

 

Genom bevarade arkivhandlingar öppnas ett fönster till våra halländska förfäder. Vi får inblick i deras liv och föreställningsvärld, samtidigt som dokumenten berättar mängder av lokalhistoria från Halland.

 

Antal sidor: 272. Utgivningsår: 2015. ISBN 978-91-86709-51-8