Böcker från A till Ö

Carlsson-Dalin-konfliktHovskalden Olof von Dalin i konflikt och knipa

- en hovkansler, rikshistoriker, författare och poet i konflikt med politiker, präster, fornforskare och andra författare 

 

Av Ingemar Carlsson

 

Hur kunde en författare, som vännerna beskrev som stilla, vänlig och med gott hjärta, hamna i så många konflikter och i sådant blåsväder som Olof von Dalin (1708-1763)? Förklaringen skall givetvis sökas i hans penna, som ofta var kvick, vass och giftig. Den uppskattades av hans vänner och beundrare men skaffade honom en hel del fiender med en rad ibland rätt dråpliga pennans dueller som följd - och många andra obehagliga konfrontationer med politiker och andra samhällsföreträdare. 

 

Olof von dalinsällskapet fortsätter sin verksamhet att med populära och lättlästa böcker ta Hallands störste författare genom tiderna med in i det nya seklets svenska litteraturmedvetande. Denna ambition inleddes 1997 med monografien Olof von Dalin, samhällsdebattör, historiker, språkförnyare, och följdes 2003 av Olof von Dalin som tecknare. Även den tredje boken är som dessa rikt illustrerad. Liksom de båda tidigare har den skrivits av docent Ingemar Carlsson och fått sin form av Stig J. Hedén. Illustratören Stefan Gustafssons teckningar levandegör visuellt Dalins konflikter och bekymmer. Boken är utgiven i samarbete med Olof von Dalinsällskapet.

Antal sidor: 63. Utgivningsår: 2006. ISBN 9789188806567.