Böcker från A till Ö

karrabokenAlla har varit i Kärra

 

Utgiven av Kärra Vänner

 

Kärra norr om Varberg har ett långt mer spännande förflutet än vad de flesta kunnat föreställa sig. Genom byn löper den gamla Kungsvägen som från medeltiden varit genomfartsled för all trafik från Köpenhamn till Oslo. Alla som var på väg norr- eller söderut passerade därför Kärra. Närheten till maktcentra som Ås kloster och kungaborgen i Varberg har inte heller varit oviktig. I boken får vi en bred skildring av Kärras historia, med avstamp i forntiden. Vi kan också läsa särskilda avsnitt om laga skifte, badhusen, epoken med barnkolonier och slutligen planer för framtidens samhällsutveckling.

 

Boken är utgiven av Kärra Vänner i samarbete med Utblick Media. Författare är Agneta Boqvist, Gunnar Carlstedt, Berit Ganmyr, Lila Lo Gillefalk, Ragnar Hambraeus, Stellan Haverling, Lars-Arne Johansson, Eva Lilja, Eva Molander och Ulrika Selander Losman.

 

Antal sidor: 160. Utgivningsår: 2016. ISBN 9789186709617.