Böcker från A till Ö

BorgarbarnBland borgarbarn och busfrön

Barn och ungdomar i 1600-talets Halland

 

Av Andreas Karlsson och Anna Karlsson

 

Hur var det att växa upp i Halland under 1600-talet? Vad behövde föräldrarna tänka på för att det skulle gå bra i livet för deras döttrar och söner? Folktron genomsyrade hela tillvaron. Om en havande kvinna släppte en gäst över tröskeln kunde barnet bli en tjuv, stänkte det stekflott i ansiktet när hon stod vid spisen riskerade barnet att få fula märken. Tillvaron för barn och ungdomar var mycket annorlunda mot i dag. De flesta fick börja arbeta i unga år. Människosynen skiljde sig från våra dagar, exempelvis var straffen för dem som begick fel fullständigt oproportionerliga. Med det förekom också tidlösa busstreck - som skolgossarna som ryckte upp strandridarens morötter.

 

Utgivningsår 2017. 392 sidor. ISBN 978-91-86709-74-7.