bockermm

År 2012

121216-andreas-anna

När Halmstadborna jagade julklappar hos Bokia/Larssons Bokhandel tredje advent träffade de på borgmästare Mads Rasmusen och hans hustru Anna. Att 1600-talets Halland får liv kan vi tacka författarna Andreas och Anna Karlsson för. I år har de skrivit sin fjärde bok om epoken när hallänningarna skiftade nationalitet: "Bland skogsrövare och skräppeskitar - Om folket och livet i det danska Halland."

 

121216-andreas

Andreas Karlsson, här i borgmästarens gestalt, har tillsammans med systern Anna skrivit fyra böcker om 1600-talets Halland. Utöver årets utgåva är det "Blåkullafärder och våldsamma svärmödrar" (2010), "Yxmördare, häxor och svärande damer i 1600-talets Halland" (2008) och "Bondeupproret i Halland 1622" (2007).

 

121216-anna

Anna Karlsson kan berätta om halländska kvinnors villkor under 1600-talet. Underlaget till böckerna får författarna till stor del genom att forska på Rigsarkivet i Köpenhamn. Där förvaras en halländsk kulturskatt i form av länsräkenskaper, domböcker och andra arkivalier.

 

121215-sven

I vimlet på stan inför jul syntes även Föreningen Gamla Halmstad som dukat upp ett bord med föreningens böcker. Flera Halmstadbor tog vara på chansen att skaffa sig ett medlemskap - antingen för egen del eller för att ge bort i julklapp. Här Sven Johansson som är ordförande i Gamla Halmstad.

 

121216-ilse-torgny

Ilse Holm och Torgny Ahlgren puffar för Föreningen Gamla Halmstads årsbok. Boken utges i samarbete med Utblick Media.

 

 

121114

Eleonore Tham är redaktör för Försvarets Personaltjänstförbunds informationsblad. För grafisk form svarar Utblick Media. Nu är vinternumret klart och hämtas på tryckeriet. FPF, som är en frivillig försvarsorganisation inom personalvård och personaltjänst, har regionala föreningar som täcker hela landet.

 

 

121123

Men at work.

.

 

121112-a

Skottorps slott i det sydligaste av Halland är en pampig byggnad vars historia går långt tillbaka i tiden. Författarna Lars Corné och Roy Karlsson har satt den spännande historien på pränt i en bok som presenterades den 12 november. Stefan Gustafsson/Utblick Media har bidragit med teckningar i boken.

 

 

121112-b

Lars Corné har tidigare skrivit sex böcker, varav ett par av dem har sydhalländsk anknytning.

 

 

121112-c

Roy Karlsson är urlaholmare med känsla för lokalhistoria.

 

 

skottorps-slottskummeslov

Vi vill gärna slå ett slag för Lars Cornés och Roy Karlssons båda senaste böcker. "Skummeslöv i våra hjärtan" utkom 2011 och är enligt författarna själva en kärleksförklaring till ett stycke unik svensk natur. För omslagsbilden svarar i båda fallen Nils-Erik Nilsson, Halmstad.

 

 

121105-a

Börje Larö är Varbergs främste tidningsveteran med över 70 år i branschen. Den 5 november presenterades hans bok "Från mina kvarter - Varberg förr och nu" med ett rikt urval berättelser om staden och dess invånare. Med på bokpresentationen var också Börjes hustru Dagmar samt Ronald Johansson och Björn Johansson som svarar för det digra bildmaterialet. Boken ges ut av Hembygdsföreningen Gamla Varberg i samarbete med Utblick Media.

 

 

121105-b

Boken presenterades i Hembygdsföreningen Gamla Varbergs lokal i Folket Hus i Varberg. Bokhandlare Lars Göransson representerade Bokia som har en välsorterad Varbergshylla i butiken på Drottninggatan.

 

 

121105-c

Bengt Christensen och Carin Rudehill såg till att boknyheten hamnade i Hallands Nyheters spalter.

 

121105-d

Börje intervjuades av Nisse Gunnarsson från Sveriges Radio Halland som sände direkt från Varbergs hamn. Foto: Björn Johansson.

 

121027-a

Årsskriften Hallandsbygd har utkommit med en ny fullmatad årgång. Denna utgåva, den 54:e i ordningen, har mat och dryck som tema, även om det som vanligt finns plats för många artiklar i blandade ämnen. Boken ges ut av Varbergs och Ätradalens hembygdskretsar tillsammans med Utblick Media och trycks i hela 4000 exemplar. Vid bokhämtardagen i Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro fördelades böckerna till de olika hembygdsföreningarna. På bilden diskuterar Margareta Tönsgård, ordförande i Ätradalens hembygdskrets, och deltagarna om hur Hallandsbygd kan marknadsföras på bästa sätt.

 

121027-b

Under bokhämtardagen berättade Sven Larsson, Falkenberg, om källforskning och om hur arkiv kan användas vid författande av lokalhistoriska böcker. Svens senaste bok, "När gränslandet fick fred", handlar om hur de hårt prövade hallänningarna hade det som nyblivna svenskar.

 

121027-c

Delar av Hallandsbygds redaktionskommitté tillsammans med dagens föredragshållare. Från vänster: Ann Thorzén, Hans-Erik Qvarnström, Sven Larsson, Margareta Tönsgård, Stefan Gustafsson, Lennart Larsson, Sture Boman och Ella-Stina Hult. I kommittén ingår även Ingegärd Nilsson och Christer Torstensson som tyvärr inte kunde medverka vid bokhämtardagen.

 

 

121014

Sedan slutet av september har vi förstärkning på kontoret. Cecilia hjälper till med bokföring och andra administrativa uppgifter. 

 

 120927-ettarp01

Många intresserade tog sig till Enslövs församlingshem i Nissadalen den 27 september när boken om Ettarps glasbruk presenterades. En unik dokumentation av ett stycke svensk 1700-talshistoria är nu färdig efter mer än 15 års forskning och skrivande. Här har författarna radat upp sig: Arne Andersson, Ulf Håkansson, Pär Lindblad, Håkan Håkansson, Bo G. Persson, Birgitta Wiman och Gunilla Simonsson. Gunnar Ohlsson ingår också i gruppen men kunde inte närvara.

 

120927-ettarp03

Arne Andersson hade dukat upp fynd som gjorts på glasbruksplatsen i Släggarp.

 

120927-ettarp02

Ulf Håkansson och Arne Andersson berättar om det halländska glasbruket och om forskningen som ligger bakom boken.

 

120616-ettarp

Bilden från i somras visar hur glasbruksplatsen ser ut i våra dagar. 

 

120616-ettarp2

Just här stod hyttan! Markägaren Olle Bengtsson i samspråk med hembygdsforskarna Håkan Håkansson och Birgitta Wiman.

 

 

120908-simon

Från Utblick Medias kontor: Katten Simon har hittat den för stunden bästa livsplatsen.

 

120814-berte1

I närheten av Berte museum i halländska Slöinge finns ett fint område med forntida gravar och mäktiga ekar. En informationstavla ska produceras för att fler ska hitta till den intressanta och vackra platsen.

 

120814-berte2

Naturinformatör HG Karlsson och Bengt Svensson, Berte Museum - Livet på landet, ska tillsammans med Stefan Gustafsson utforma informationstavlan.

 

 

120628-varberg

Stefan Gustafsson och Lars Grimbeck utgav under sista veckan i juni "Varberg - Staden vid havet i ord och bild". Med massor av nya och gamla bilder och lättillgängliga texter presenteras Varberg och dess historia och utveckling. Boken vänder sig dels till besökare och turister, dels till Varbergsborna själva som här får veta mer om sin stad.

 

 

120612-runo01

Den 12 juni utkom Rüno Runessons bok "NäringsLIV i Smålandsstenar och Skeppshult" - en unik dokumentation av företagsamhet i Gislaveds kommun. Till sin hjälp har Rüno haft Patrik Leonardsson (foto) och Magnus Runesson (text). För grafisk form svarar Utblick Media.

 

 

120612-runo02

Presentationen av boken ägde rum vid järnvägsstationen i Smålandsstenar med start prick 17.11 - just när Krösatåget från Halmstad rullade in. Platsen var inte vald av en slump: liksom på flera andra håll i Nissadalen var det järnvägen som på 1870-talet lade grunden till att ett livskraftigt samhälle kunde växa fram. Den här dagen hälsades tågpassagerarna av musik med Rüno själv i orkestern. 

 

 

120612-runo03

Patrik Leonardsson passade på att visa bilder ur boken i den gamla väntsalen. Här har han förevigat en klassisk miljö i Smålandsstenar: Göstas kafé.

 

 

 120602-lv01

Luftvärnet firar 70 år som ett eget truppslag i armén. Jubileet uppmärksammas med en bok som utges av Luftvärnsregementets kamratförening i samarbete med Utblick Media. Redaktör för boken är Stig Schyldt, officer med mångårig erfarenhet i luftvärnet. Stig var chef för Lv3 1993-95 och därefter luftvärnsinspektör fram till 1998. Boken beskriver de händelserika och omtumlande åren från 1980 fram till i dag. Den som är intresserad av luftvärnspjäser, radarstationer, specialfordon och annan materiel får sitt lystmäte: i en diger bilaga presenteras luftvärnsmateriel i bild ända sedan starten 1942. 

 

 

120602-lv02

Boken utgavs i samband med att luftvärnets 70-årsjubileum firades i Halmstad den 2 juni. Vid ceremonin medverkade Överbefälhavaren Sverker Göranson, som här inspekterar luftvärnets personal på kaserngården. ÖB åtföljs av Lennart Klevensparr, chef för Luftvärnsregementet.

 

 

120602-lv03

Med på kaserngården fanns också representanter från luftvärnets alla kamratföreningar.

 

 

120602-lv04

Hemvärnets musikkår svarade för den musikaliska inramningen.

 

 

120602-lv05

Luftvärnsregementet var dagen till ära öppet för allmänheten så att Halmstadbor och andra besökare kunde bekanta sig med olika typer av luftvärnsmateriel.

 

 

120603-rasmusson

Hallandskännaren Eric Rasmussons sista bok "Författat och förpackat" utkom den 9 maj, jämnt ett år efter Erics bortgång. Titeln syftar på Erics liv som dels förpackningsdirektör, dels författare till böcker med framför allt halländsk anknytning. Boken, som presenterades vid en sammankomst på Hotel Tylösand, spänner över de mest skiftande ämnen. Den röda tråden kan sägas vara Erics nyfikenhet och positiva livssyn - och vilja att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet. Utblick Media svarar för grafisk form av boken. Utgivare är Bheros förlag och Erics son Björn Rasmusson (bilden).

 

090528-eric-lund

Eric hann tyvärr aldrig se sin bok i färdigt skick. Arbetet med boken varade under flera år och medförde en del resor i Halland och angränsande landskap. Våren 2009 tog han med Patrik Leonardsson, Tom Manhof och Stefan Gustafsson till Lund där denna bild är tagen. Dessutom gick färden till S:t Olofs kyrka på Österlen som ägnas ett kapitel i boken.

 

 

120519-varberg

Vid Varbergs fästning finns ett minnesmärke av Harry Kivijärvi som påminner om vad som ägde rum här 1343: Håkan Magnusson valdes till kung i Norge och fred slöts mellan Magnus Eriksson och Valdemar Atterdag. En nyuppsatt informationstavla ger bakgrunden till de historiska händelserna. Skylten är producerad av Varbergs kommun/Kultur- och fritidsnämnden i samarbete med Utblick Media.

 

 

120118-ettarp01

Sedan flera år har en arbetsgrupp varit engagerad i att skriva en bok om ett stycke unik halländsk industrihistoria: Ettarps glasbruk i Enslöv som var igång i mitten av 1700-talet. Nu är manuset klart och boken ska enligt planerna utkomma senare i år. Från vänster: Ulf Håkansson, Birgitta Wiman och Gunnar Olsson.

 

 

120118-ettarp02

Ettarps glasbruk drevs av familjen Haberman som också startade andra tidiga industriprojekt i Halland. Bo G. Persson och Pär Lindblad har forskat om glasbruket och om förutsättningarna för att driva manufakturer på 1700-talet.

 

 

120118-ettarp03

I arbetsgruppen för boken om Ettarps glasbruk ingår Håkan Håkansson. Han och Birgitta Wiman är välkända hembygdsforskare som dokumenterat framför allt Halmstadtrakten och Nissadalen. Det har resulterat i en rad böcker om människor, gårdar och byar från gamla tider till i dag. - Ytterligare två personer ingår i gruppen men är inte med på bild: Gunilla Simonsson och Arne Andersson. Arne har skapat en bild av glastillverkningen genom att analysera fynd som tagits tillvara vid hyttplatserna.

 

 

120114-jacobson

I Hallandsbygd 2011-2012 skriver Claes-Håkan Jacobson, Stockholm, om John Anderson från halländska Vinberg som 1870 emigrerade till USA. Under ett halvt sekel fotograferade han siouxindianer i South Dakota och dokumenterade på så sätt ett folks förvandling från friheten på prärien till det instängda livet i ett reservat. Claes-Håkan Jacobson har tillsammans med Eva Anderson ordnat en utställning med John Andersons fotografier på Stadshusgalleriet i Laholm. Utställningen invigdes den 14 januari.

 

 

120102-roland

Roland Andréasson gör en sista genomgång av korrekturet till Eric Rasmussons bok "Författat och förpackat". Eric avled under 2011 men var in i det sista, vid 95 års ålder, i färd med att skriva på sin bok. Roland hjälper till med att redigera materialet som enligt planerna ska tryckas i vår. Boken är till stor del illustrerad med foton av Patrik Leonardsson.

 

 

111230-peterl

Peter Lundqvist är en stor kännare av Halmstads historia och flitig skribent i Gamla Halmstads årsbok. Hans specialgebit är S:t Nikolai kyrka, och han har författat ett manus om den genomgripande renovering som skedde i mitten av 1700-talet. Tanken är att underlaget ska ges ut i bokform under 2012 som del 3 i Gamla Halmstads skriftserie.