Böcker från A till Ö

wallbergsHistorien om Wallbergs industrier och Slottsmöllan

 

Av Bengt Gärdfors

Boken är utgiven av Föreningen Gamla Halmstad

www.gamlahalmstad.se

 

Wallbergsföretagen grundades 1823 och var under lång tid Halmstads och södra Hallands största företag. Bolagen var framför allt kända för sin omfattande textilindustri, men tegelbruk, kraft och jordbruk var också betydande delar av verksamheten. Många människor, särskilt i Halmstad, har haft någon form av relation till Wallbergs. Under 1960- och 1970-talen drabbades bolagen hårt av textilkrisen, vilket medförde att den huvudsakliga verksamheten, textil, såldes ut eller lades ner.

 

Den berättelse som presenteras i boken omfattar Wallbergs mer än 150-åriga historia och är en del av Halmstads industrihistoria som inte belysts tidigare. Boken är utgiven som del 5 i Föreningen Gamla Halmstads skriftserie om stadens industrihistoria.

 

Antal sidor: 208. Utgivningsår: 2015. ISBN 978-91-86709-47-1