Olof von Dalin

 

Olof von Dalin (1708-1763), född i Vinberg, fick stor betydelse som svensk språkförnyare, samhällsdebattör och historiker i upplysningstidens Sverige. Som utgivare av ”Then Swänska Argus” kan han även betraktas som en av landets första journalister.

 

Dalins kanske mest bekanta verk är ”Sagan om hästen”, en allegorisk berättelse om Sverige. För att lyfta fram Dalins mångsidighet och betydelse för svensk litteraturhistoria bildades 1995 Olof von Dalinsällskapet. Läs mer på sällskapets hemsida dalin.bizweb.se.

olof-von-dalin