Ingemar Carlsson

 

Ingemar Carlsson är docent och tidigare förste arkivarie på Riksarkivet i Stockholm. Han skrev 1966 sin doktorsavhandling om Olof Dalin och den politiska propagandan. Ingemar Carlsson var med om att bilda Olof von Dalinsällskapet och har skrivit flera böcker med anknytning till Dalin.