KB Bjering

 

KB Bjering är ekonomie doktor och tidigare gymnasielärare i Halmstad. Han är en stor kännare av Halmstads historia och var i mer än två decennier ordförande i Föreningen Gamla Halmstad.

 

KB Bjering har skrivit och initierat en rad skrifter och artiklar om Halmstad i gången tid. Han har under många år varit en uppskattad guide vid stadsvandringar och är ett levande lexikon när det gäller Halmstad och dess invånare. Ett koncentrat av kunskaperna har han satt på pränt i boken "Halmstad i årtal".

 

KB Bjering är också sjöfartsexpert och doktorerade 1967 på sin avhandling om den internationella petroliumhandeln under mellankrigsåren. 

kb-bjering