Eric Rasmusson

 

Eric Rasmusson (1916-2011) var en av de främsta kännarna av halländsk kulturhistoria. Han skrev flera böcker och medverkade ofta med kulturartiklar i pressen. Han föddes i Getinge men växte upp i Ätradalen.

 

I sitt yrkesliv var han en av förgrundsfigurerna i mjölkförpackningens utveckling inom världsvida Tetrapak med bas i Lund. Samtidigt var han förtrogen med dagens jordbruksnäring och dess föreningsrörelse. På senare år flyttade han till Halmstad, och sin stora samling av Hallandslitteratur donerade han till stadens högskola. Han promoverades 2004 till filosofie hedersdoktor vid Lunds Universitet. 

 

 

Eric Rasmusson

Foto: Patrik Leonardsson