Anna Karlsson och Andreas Karlsson

 

Tack vare Anna Karlsson och Andreas Karlsson har vi fått bättre kunskap om livet i 1600-talets Halland, den tid då landskapet övergick från danskt till svenskt styre.

 

Anna och Andreas är båda ingenjörer, bosatta i Falkenberg. De lägger en stor del av sin fritid på att forska i Hallands 1600-talshistoria. Genom att leta upp och tolka gamla arkivalier, som till exempel domböcker, tecknar de en bild av den tidens hallänningar, deras villkor i samhället, hur de talade och hur de tänkte om den värld de levde i. Forskningen har mynnat ut i egna böcker och ett stort antal artiklar i kulturhistoriska skrifter. År 2011 tilldelades de Hallands Nyheters kulturpris.

 

131004-8359

Foto: Inger Alebo.