Patrik Leonardsson

 

"När jag själv får råda och själen styra har min fotografering mycket litet med dokumentation att göra. Snarare handlar det om att skapa drömlika bilder som kanske mer hör hemma i en sagovärld."

 

Så presenterar sig naturfotograf Patrik Leonardsson, som också arbetar med traditionell fotografering. Patrik lever på sitt bildskapande sedan mitten av 1990-talet och är en flitigt anlitad föredragshållare. 1998 valdes han in i Naturfotograferna/N och året efter i PhotoNatura. Läs mer om Patrik, hans bilder och böcker på www.leonardsson.se.

 

leonardsson-patrik