August Bondeson

 

August Bondeson (1854-1906) är en av Hallands mest kända författare och folklivsskildrare. Han växte upp i Vessigebro i Ätradalen men var under sitt yrkesliv som läkare bosatt i Göteborg.

 

August Bondeson skrev flera böcker som speglade allmogesamhällets folkliga kultur. Hans mest kända verk är den satiriska ”Skollärare John Chronschoughs memoarer”. För att hålla minnet levande av Bondesons liv och gärning bildades Bondesonsällskapet 2006. Sällskapet har hittills gett ut två av Bondesons skrifter i nytryck. Läs mer på sällskapets hemsida 

www.bondesonsallskapet.se.

August bondeson

 

 

bondeson-fagelboet

August Bondesons barndomshem Fågelboet i halländska Vessige är numera museum.