Krogseredsbokens redaktion

 

Krogseredsboken har tagits fram av en kommitté som utsetts av hembygdsföreningen. Deltagarna i kommittén har själva skrivit byavsnitten och de flesta artiklarna, liksom svarat för urval av foton och granskning av den färdiga boken. 

 

Bilden visar bokkommittén samlad vid Jons i Slätthult i juni 2011. Stående: Gert Svensson, Gun Andersson, Inga-Lill Pehrson, Berit Bengtsson, Ann-Marie Dannegren, Torbjörn Nilsson och Ingrid Gustavsson. Sittande: Lovisa Karlsson, Despo Mårtensson och Ingemar Uvliden. Dessutom har Margareta Dannegren medverkat med fotografering av gårdar.

Krogseredsboken