Lena Hübinette Håkansson

 

Lena Hübinette Håkansson, Uppsala, har gedigen erfarenhet som lärare på förskola och forskare på akademisk nivå. Erfarenheterna ligger till grund för ”Den stora fingerleksboken” som är utgiven av Hallgren & Björklund Förlag.

 

Tankarna bakom boken bygger på idéer av 1800-talspedagogen och filosofen Friedrich Fröbel, som menade att leken var väsentlig för barns utveckling och lärande. "Den stora fingerleksboken" är Lenas debut som författare.

 

hubinette-lena