Dalsland

 

dalslands-kanal

Broöppning vid Dalslands kanal.

 

 

haverud

Håverud. Här passerar båtarna på Dalslands kanal via en akvedukt från 1860-talet. Dessutom finns broar för både järnväg och landsväg.

 

 

hogsbyn

Cirka 2 500 inhuggna figurer har påträffats på stenhällarna i Högsbyn i Bengtsfors kommun. Här studeras fornlämningarna i strilande regn.

 

 

stora-le

Från vägen mellan Ed och Nössemark skådar vi ut över den långsmala sjön Stora Le.

 

 

edsleskog

Dalslänningen Anders Fryxell poulariserade Sveriges historia. "Berättelser ur svenska historien till ungdomens tjenst" började utkomma 1823.

 

 

amal

Sommarkväll i Åmål. Fritidsbåtar vid kaj i hamnen.

 

 

dalbergsa

Dalbergså ligger vid Vänern mittför Kålland på västgötasidan.