Blekinge

 

karlskrona-torget

Södra Kungsgatan i Karlskrona med en del av Trefaldighetskyrkan till höger.

 

 

karlskrona

 

Karlskrona är beläget på skärgårdsöar. Utsikt från Stumholmen.

 

 

ronneby

Heliga Kors kyrka i Ronneby. Den årliga marknaden Tosia Bonnadan är i full gång.

 

 

karlshamn

Det pampiga rådhuset i Karlshamn ligger som sig bör vid torget

 

 

hasslo01

Fiskehamnen på Hasslö i Karlskrona skärgård.

 

 

hasslo02

Hamnmiljö i Hasslö.

 

 

kristianopel01

Kristianopel på Blekinges östkust anlades av danske kungen i slutet av 1500-talet. Gränsen till Sverige, som gick bara några kilometer norrut, behövde försvaras. Fast i och med freden 1658 blev Blekinge svenskt och  Kristianopel minskade i betydelse. En lång stadsmur minner om den gamla gränsbefästningen.

 

 

kristianopel02

Hamnen i Kristianopel i kvällsljus.

 

 

bromsebro

Brömsebro är en ort som åtminstone halländska skolbarn fått plugga in: det var här freden undertecknades 1645 då Halland blev svenskt. Till höger minnesstenen som står på en holme i Brömsebäck.