bockermm

År 2011

 

jul11-kb

Sista lördagen före jul signerade KB Bjering sin bok "Halmstad i årtal".

 

jul11-kerstin-kersti

Samtidigt passade Föreningen Gamla Halmstad på att värva medlemmar med årsboken som främsta dragplåster. Boken ges ut av föreningen i samarbete med Utblick Media som svarar för grafisk form. Här är Kerstin Wedin, redaktör för boken, och Kersti Nilsson.

 

jul11-sven

Sven Johansson puffar för föreningen utanför Bokia.

 

jul11-christer

Christer Engstrand talar sig varm för Gamla Halmstads årsbok.

 

jul11-siv-anders

Siv och Anders Bergenek presenterar Gamla Halmstad på Halmstads Bokhandel. Anders är styrelseordförande i föreningen.

 

jul11-ilse-torgny

Ilse Holm och Torgny Ahlgren hade inga böcker kvar när dagen var slut.

 

bokia-hstd-magnus

Bokhandlare Magnus Larsson på Bokia i Halmstad har bråda dagar i julruschen.

 

111215-Bondeson

Möte med Bondesonsällskapet i Berte museum i Slöinge. Bland annat diskuteras hur August Bondesons "Jon i Slätthult" ska marknadsföras på bästa sätt. Skriften har getts ut i ny upplaga under året. Torbjörn Johansson och Bengt Svensson är kassör respektive ordförande i sällskapet.

 

111215-skalgropar

HG Karlsson undersöker en sten med inhuggna skålgropar på Frennarp i Halmstad. Fornminnet är nog okänt för de flesta och nu planeras en skylt med beskrivning i text och bild. Hur och när stenen hamnade just här har dock inte gått att klarlägga.