bockermm

År 2015

 

151220-5130

Andreas och Anna Karlsson utforskar 1600-talet i Halland. Fjärde advent signerade de sina böcker i Halmstads Bokhandel.

 

151220-5127

Gamla Halmstad har synts i stans folkvimmel före jul för att presentera föreningen och sälja medlemskap. Styrelsemedlemmarna turades om att stå i Akademibokhandeln på Storgatan. Fjärde advent representerades föreningen av Anders Aili, Sigge Ohlsson och Sven Johansson.

 

151215-5089

För att rekognoscera inför ett teckningsuppdrag gick färden till Äskhults bys kulturreservat i norra Halland. Kulturgeograf Pär Connelid står vid en provisorisk fördämning som han varit med om att lägga upp vid en vattenrik mosse på byns utmark.

 

151215-5091

Nedanför mossen finns grundstenar efter en skvaltkvarn som förmodligen låg här fram till början av 1800-talet. Nu finns planer på att återuppföra kvarnen på samma plats.

 

151215-5105

Den råder ingen brist på vatten i bäcken denna vinter.

 

151215-5115

Äskhults by avtecknar sig i decemberdiset.

 

151128

Halländska bokmässan ordnades på Kulturhuset Komedianten i Varberg i slutet av november. Författare och förlag med anknytning till Halland presenterade sig och sålde böcker. Fotograf Patrik Leonardsson och Stefan Gustafsson/Utblick Media delade bokbord. En av böckerna var "Strövtåg i Halland" som de gjort tillsammans. Foto: Margareta Strömbom.

 

151128-2622

Anna Karlsson, Andreas Karlsson och Birgitta Tingdal medverkade på bokmässan. Birgitta har bland annat medverkat i boken Halländsk kvinnokraft.

 

151128-0979

På den halländska bokmässan gavs möjlighet att diskutera böcker och skrivande med författare inom skilda ämnesområden.

 

151128-356

Författaren och filmaren Jan-Olof Nilsson, Falkenberg, är expert på andra världskrigets verkningar i Sverige, med särskilt intresse för Halland. Här berättar han om sina bok- och filmprojekt för Anna-Märta och Anders Willborg från Skrea. Anders medverkade i Skreaboken som författare och bildredaktör.

 

151127

Första boken om Skällinge socken i Varbergs kommun utkom lagom till att julhandeln drog igång. Här är redaktionskommittén: Gunnel Klasson, Stefan Gustafsson, Mia Skoglund, Dagmar Weberup, Evald Corneliusson och Bo Gustavsson. Foto: Thorsten Weberup.

 

151114-a

Utblick Media medverkade med ett bokbord på Arkivens dag i Halmstad. Kerstin Wedin och Stefan Gustafsson berättade om utgivningen. Här fanns också litteratur som getts ut av Bondesonsällskapet. I bakgrunden syns sällskapets nya roll-up som användes för första gången. Foto: Anders Bergenek.

 

151114-c

Gamla Halmstad sålde böcker och medlemskap i föreningen. Från vänster: Sven Johansson, Ilse Holm och Anders Bergenek. Anders Aili fanns också på plats men är inte med på bilden.

 

151114-e

Pelle Hörmander informerade om Albert Olssonsällskapet.

 

151114-d

Albert Olssons originalmanus till "Man mördar inte en överlärare" är prydligt inbundet. När boken utkom 1958 beskrevs den som "en legering mellan skolroman och detektivroman".

 

151107

Mikael Pilstrand och Lars Ysander har skildrat Varberg i bild och på vers. Resultatet har blivit en vacker presentbok i stort format och med läckra foton: "Varberg - vår plats på jorden."  Boken ges ut Hembygdsföreningen Gamla Varberg.

 

151008

Eva Jagrell i Laholm har skrivit en hyllning och kärleksförklaring till ån Lagan. Från november 2004 till november 2005 dokumenterade hon naturen och livet kring ån i ord och bild. Under det året rasade Gudrunstormen då Lagans vatten svämmade över. Nu, tio år senare, är boken klar: "Året då Lagan steg - en lyrisk dokumentation." 

 

151020-5053

Andreas och Anna Karlssons sjunde bok om Halland på 1600-talet presenterades den 20 oktober. Genom att läsa och tolka domprotokoll och andra dokument målar författarna upp en bild av vardagslivet i ett svunnet Halland. Språkbruket har förändrats genom åren men vissa uttryck känner även den sentida läsaren igen. "Du måste ha en skruv lös" sa man redan på 1600-talet!

 

151020-5043

Iförda tidsenliga dräkter dramatiserade Andreas och Anna Karlsson en episod ur boken.

 

151020-5049

Boken presenterades på Varbergs fästning - en lämplig miljö när berättelserna utspelar sig i Halland på 1600-talet.

 

150911-5014

Handbok Säkra elektriska produkter och system, HSEPS 2015, har sett dagens ljus. Handboken är utgiven av FMV med Bengt-Erik Jönsson och Dan Larsson på Rejlers AB i Halmstad som ämnesexperter. Utblick Media svarade för grafisk form.

 

150819-4935

På Kullsgård i Skrea tar en ny bok form: Skreaboken del 2. Anders Willborg, Stig Agnåker och Monica Bondeson ägnar sensommarkvällen åt att välja bilder.

 

150819-4934

Anders Lindström, Anders Willborg och Stig Agnåker ingår i bokens redaktionskommitté.

 

150819-4937

Från Kullsgård har man utsikt mot Skrea kyrka.

 

150819-4943

Ännu ett motiv från vackra Skrea: från Boberg blickar vi bort mot Grimsholmen.

 

150608-4878

Redaktionskommittén för åskskriften Hallandsbygd träffades i Eftra för att diskutera innehållet i årets bok. Främre raden: Sture Boman, Hans-Erik Qvarnström, Ingegärd Nilsson, Margareta Tönsgård, Ann Thorzén och Ella-Stina Hult. Bakre raden: Stefan Gustafsson och Lennart Larsson. Christer Torstensson ingår också i redaktionen men kunde inte vara med på mötet.

 

150608-4874

Före mötet blev vi visade Eftra kyrka och dess skatter.

 

150608-4875

Altartavlan i Eftra kyrka målades av Waldemar Lorentzon i början av 1960-talet. Lorentzon var en av konstnärerna i Halmstadgruppen.

 

150516-4786

Under våren har en modell av en medeltidsborg tagit form. Modellen är avsedd för Föreningen Hunehals Borg som forskar kring den sedan länge försvunna borgen som låg vid Kungsbackafjorden. Katten Fiffi intresserar sig särskilt för broarna med vindbryggor.

 

150516-4787

Numera är Hunehals en halvö men på 1200-talet avgränsades borgområdet av vallgravar.

 

150516-4782

I dag finns inga byggnadsrester kvar ovan jord och ingen vet hur borgen såg ut. Modellen är ett förslag till rekonstruktion.

 

150516-4781

I Hunehals bodde greve Jacob av Halland medan han uppförde vad som med tiden skulle bli Varbergs fästning. Danske greve Jacob hade förklarats fredlös efter mordet på kung Erik Klipping 1286 och flydde till sitt grevskap. Jacob stöttades av den norske kungen som senare övertog Hunehals. - Det finns mycket att upptäcka kring den än så länge gåtfulla anläggningen som låg högst upp på klippan. Föreningen Hunehals Borg verkar bland annat för att utföra arkeologiska utgrävningar som kan ge svar på frågan om hur borgen såg ut.

 

150403 DSC4673

Fylleåleden är en nyanlagd strövstig som sträcker sig längs Fylleån i Snöstorp öster om Halmstad. Skyltarna är utformade av HG Karlsson som också skrivit texten. För teckningarna svarar Stefan Gustafsson.

 

150403 DSC4672

Stigen slingrar sig fram ...

 

150403 DSC4669

... genom ett böljande landskap.

 

150403 DSC4676

Vissa sträckor går promenaden alldeles intill Fylleån.

 

150403 DSC4678

Skyltar berättar om växt- och djurlivet och annat intressant.

 

150403 DSC4682

En lämplig plats att utgå ifrån är p-platsen vid Mästockavägen nedanför Snöstorps kyrka. Där står dessa brevlådor med viss personlighet. Vilken brevlåda är du?

 

150321 DSC4573

Malmberget är ett samhälle i Lappland som präglas av gruvorna. Många äldre och medelålders Malmbergetbor känner väl till Halland, och förklaringen är sommarkolonin i Åsa som var igång mellan 1945 och 1967. Nu har det utkommit en bok om koloniepoken.

 

150321 DSC4578

Författare är Inger Skantze-Ärlemalm, Åsa, som presenterade boken i Gällivare den 21 mars. För grafisk form svarar Utblick Media.

 

150322 DSC4618

I Centralskolan i Gällivare ordnades en utställning med bilder från kolonilivet.

 

150321 DSC4589

Utställningen och bokpresentationen invigdes av Eva Alriksson, ordförande i barn-, utbildnings- och kulturnämnden i Gällivare kommun.

 

150322 DSC4616

Många gamla kolonibarn var nyfikna på boken och Inger skrev dedikation till alla som ville ha en personlig hälsning.

 

150322 DSC4623

En del besökare kände igen sig själva i boken.

 

150322 DSC4619

Många ville berätta egna minnen från Åsa och inte minst resan dit. Den 150 mil långa färden gick med tåg.

 

150321 DSC4582

Gunilla Tagestam, som numera bor i Halmstad, har också erfarenhet av barnkolonier och passade på att skaffa sig en bok. Gunilla är i gång med att dokumentera kvinnoliv i Malmberget.

 

150321 DSC4568

Gellvare bildarkiv har bistått med illustrationer i boken. Till höger Leif Pääjärvi som förestår arkivet. Till vänster Lars Israelsson, projektledare för Dokumentera Malmberget.

 

150322 DSC4647

Det var mycket folk i stan tack vare Gällivare vintermarknad.

 

150321-131058

Tuli palo underhöll med toner från norr om polcirkeln.

 

150322 DSC4660

Gällivare i slutet av mars. Snön ligger djup ett bra tag till.

 

150322 DSC4653

Ännu ett motiv från Gällivare. Järnvägsstationen är ändhållplats för Inlandsbanan.

 

150322 DSC4656

Josef Skårpa, Gällivare, har aldrig varit på barnkoloni i Åsa men tänkte ändå se utställningen.

 

150320-204207

Kväll i Gällivare. Kyrkan är ritad av Emil Langlet som även är pappa till kyrkorna i halländska Snöstorp och Kungsäter. Centralkyrkor var Langlets specialitet.

 

151016a

Stranden vid Åsa. Det var hit barnen från Malmberget åkte om somrarna.

 

151016b

Barnkolonin har blivit Löftadalens folkhögskola.

 

150312-tvaaker1

På äldreboendet Sannagården i Tvååker ordnas regelbundet berättarkafé. I mitten av mars var Stefan Gustafsson inbjuden som berättare.

 

150312-tvaaker2

Apelhultarn Karl-Olof Andersson ansvarade för arrangemanget i Tvååker. May Gustafsson gav en hjälpande hand.

 

150226-3553

Hembygdsföreningen Gamla Varberg fyller 30 år vilket firas storstilat. Alla medlemmar i föreningen får en bok med nära tusen bilder som skildrar hur stadsbilden i Varberg förändrats under de gångna tre decennierna. Vid föreningens årsmöte presenterades boken av dess upphovsmän Stefan och Magnus Gustafsson. Bebyggelseantikvarie Britt-Marie Lennartsson från Kulturmiljö Halland medverkade också och berättade om sitt arbete med att värna Varbergs kulturhistoriska miljöer. Foto: Lennart Hjelmstedt.

 

150226-3536

Den nya boken väckte minnen och gav upphov till intressanta diskussioner om hus och gator i Varberg. Foto: Lennart Hjelmstedt.

 

150219-4527

En vandring med kulturgeograf Pär Connelid är alltid berikande. Han ser vad de flesta knappast lägger märke till i terrängen: forntida åkerlappar, odlingsrösen, husgrunder och andra spår av äldre tiders mänsklig aktivitet. Vid Karlsberg i Sibbarp finns rester av en husgrund från medeltiden och dessutom spår av järnhantering. Skälet till utflykten är att reka för en informationstavla som ska berätta om platsen och dess historia.

 

150219-4531

Dagens färdkost: semlor från Gööks i Tvååker.

 

150219-4532

Tuva gillar både semlor och att kuta runt i naturen.

 

150219-4506

Vid Bondesonsällskapets årsmöte presenterades sällskapets nya bok: August Bondesons "Halländska sagor" från 1880 i ny upplaga. Regionbibliotekarie Maria Ehrenberg har skrivit en initierad kommentar till Bondesons sagoarbete.

 

150209

En rejäl laddning böcker väntar på att levereras till Hembygdsföreningen Gamla Varberg. Föreningen fyller 30 år och jubileet uppmärksammas genom en bok: "Hus och gator i Varberg - bilder och nostalgi från 1980-talet" av Magnus Gustafsson och Stefan Gustafsson. Micke Westergren på Bulls Graphics i Halmstad har arbetat med boken före tryck.