bockermm

År 2013 

 

131215-2537

Magnus Larsson på Akademibokhandeln i Flygstaden, Halmstad, hade ett historiskt besök tredje advent: två 1600-talshallänningar signerade julklappsböcker. Det var Andreas och Anna Karlsson som skapade den rätta inramningen åt sina böcker som handlar om det dramatiska århundrade då vårt landskap övergick från Danmark till Sverige.

 

131214-2519

Gamla Halmstads årsbok har utkommit för nittionde gången. Som vanligt i juletid värvar föreningen nya medlemmar på strategiska platser i stan. Torgny Ahlgren och Ilse Holm presenterar Gamla Halmstad utanför Akademibokhandeln.

 

131214-2515

Kersti Nilsson slår ett slag för Gamla Halmstad på Halmstads Bokhandel. Mångårige medlemmen Lennart Lundborg håller sällskap.

 

131214-2522

Anders Bergenek och Anders Aili, som båda medverkar i årsboken, välkomnar nya medlemmar.

 

131214-2530

Ärevördiga Norre Port framträder på ett annorlunda sätt inför jul.

 

131208-2511

Julhandeln är i full gång. Andra advent signerade Andreas Karlsson sina och Anna Karlssons böcker på Akademibokhandeln i Halmstad.

 

131124-2508

Asigeborna gick man ur huse när den första boken om socknen presenterades i bygdegården den 24 november.

 

131124-2496

Asige hembygdsförening är utgivare av boken i samarbete med Utblick Media. Ingela Ljungek som är föreningens ordförande hälsade välkommen.

 

131124-2498

Lars-Börje Nilsson sålde böcker till specialpris.

 

131124-2507

Asigebokens projektgrupp: Lena Bengtsson, Peter Adler, Stefan Gustafsson och Roland Alexandersson. Foto: Kerstin Hultin.

 

131115-lajesboken

Fredagen den 15 november utkom "Läjet - Vandring i Fiskläget 1913". Boken presenterades hos Vävateljén Knutpunkten i Läjets hamn. Foto: Ronald Johansson.

 

131115-2490

Den 15 november presenterades också boken om borgen Wallen i Våxtorp. Författaren Roy Karlsson (till höger) har forskat och skrivit på rekordtid - det är bara ett år sedan hans förra bok, om Skottorp, utkom. Stefan Gustafsson (till vänster) har bidragit med teckningar. Foto: Nils-Erik Nilsson.

 

131115-2486

Roy Karlsson och Nils-Erik Nilsson som målat omslagsbilden till boken.

 

131115-2495

Bokpresentationen skedde i magasinsbyggnaden som tillhör Wallen. En av bjälkarna i den bastanta stenbyggnaden har daterats till 1200-talet.

 

131115-2472

Från magasinet blickar vi ut mot borgen som legat på en holme i Storsjön sedan medeltiden. Wallen fick sitt nuvarande utseende efter en brand år 1800.

 

131114-gamla-hstd

Hos Föreningen Gamla Halmstad arbetas idogt med att förbereda utskicket av årsboken till de nästan 2800 medlemmarna. Christel, Torgny, Kerstin och Evy klistrar adressetiketter.

 

131114-bulls

Gamla Halmstads årsbok och boken om Läjet är tryckta och klara. Micke Westergren på Bulls Graphics i Halmstad hjälper till med leveransen.

 

131109-2436

"Änka, fränka, fröken, fru - förr och nu i Varberg" har skrivits av medlemmarna i nätverket Fränkorna. Från vänster: Berit Ganmyr, Eva Lilja, Ulrika Selander Losman, Anna-Lena Nilsson och Yvonne Elwing. Sex Varbergskvinnor i historien och i nuet porträtteras i boken som utkom den 9 november. Bokpresentationen skedde i samband med Arkivens dag och halländsk bokmässa på kulturhuset Komedianten i Varberg.

 

131109-2429

Ulrika Selander Losman berättade om länsherren Anne Pedersdatter Galt (1546-1606), en av de Varbergskvinnor vars livsöde skildras i den nya boken.

 

131109-2427

Två representanter för den halländska hembygdsrörelsen: Hans-Erik Qvarnström, ordförande i Varbergs hembygdskrets, och Kerstin Hultin som är hembygdskonsulent i Halland. Kerstins dotter Caroline hade följt med till Varberg.

 

131109-2423

Ronald Johansson från Hembygdsföreningen Gamla Varberg och Berit Ganmyr presenterade Varbergsböcker. Berit är medförfattare till "Änka, fränka, fröken fru - förr och nu i Varberg".

 

131109-2421

Christina Wallin och Hans-Erik Qvarnström från Värö-Stråvalla hembygdsförening puffade för årsskriften Hallandsbygd.

 

131109-2420

Slottsherren Iver Krabbe, gestaltad av författaren Andreas Karlsson, sålde böcker om 1600-talets Halland.

 

131109-2425

Andreas och Anna Karlsson har hittils skrivit fem böcker om 1600-talet. Den senaste, "Bland spioner och snapphanar", utkom i oktober.

 

131109-2416

Bertil Carlsson och Birgitta passade på att besöka bokmässan. Bertil har ett mångårigt förflutet i hembygdsrörelsen och har tidigare varit ordförande i Varbergs hembygdskrets. Han är också ledamot i styrelsen för Förlag Utsikten Stiftelse.

 

131115-omslag-wallen

Wallens slott i Våxtorp är inte särskilt omskrivet i bokform, trots att slottet har medeltida anor och en dramatisk historia. Men nu är en bok på gång, författad av Roy Karlsson i Laholm. Stefan Gustafsson/Utblick Media medverkar med teckningar i boken. Målningen som pryder omslaget är utförd av konstnär Nils-Erik Nilsson, Halmstad.

 

131026-2368

Årets Hallandsbygd presenterades på Katrinebergs folkhögskola i Vessigebro den 26 oktober. Årsskriften som är den 55:e i ordningen ges ut av Varbergs och Ätradalens hembygdskretsar i samarbete med Utblick Media. Bokens redaktionskommitté, från vänster: Ingegärd Nilsson (Veddige), Ann Thorzén (Spannarp), Lennart Larsson (Torpa), Margareta Tönsgård (Eftra), Stefan Gustafsson (Halmstad), Sture Boman (Skrea), Ella-Stina Hult (Okome) och Hans-Erik Qvarnström (Värö). Christer Torstensson (Ljungby) ingår också i kommittén men kunde inte vara med på Katrineberg.

 

131018-2350

Lovisa Bengtsdotter och Patrik Ingemarsson ingår i gruppen som arbetat fram boken om Läjet (eller Träslövsläge som det står på kartan). Nu har bokprojektet framskridit så långt att ett tryckerikorrektur är klart för granskning. Genomläsningen sker hos Vävateljén Knutpunkten. Boken om Hallands största fiskeläge ska enligt planerna bli klar lagom till advent.

 

131018-2352

Vävateljén Knutpunkten håller till i en av sjöbodarna i Läjets hamn. Här visas och säljs hantverk med inspiration från hav, strand och fiske.

 

131018-2356

Gamla sillgarn och hummerkupor påminner om att Läjet är ett fiskesamhälle med lång historia.

 

 131004-8359

"Bland spioner och snapphanar - De sista danska åren i Halland" är Anna och Andreas Karlssons senaste bok om Hallands 1600-tal. Boken presenterades den 14 oktober på Varbergs fästning. Författarna uppträdde i tidstypisk kostym. Foto: Inger Alebo.

 

131014-8768

 Nådens år 1644. Slottsherren Iver Krabbe ...

 

131014-8753

... och handelsmannaänkan Anne levde i ett Halland i krig. Året därpå övergick landskapet från Danmark till Sverige.

 

131014-8769

TV4 Halland förbereder ett inslag om den nya boken.

 

130924-0054

Bokleverans - då är det skönt att få hjälp av frivilliga krafter med orkehull.

 

130920-2318

"Äskhults by - Där historien möter framtiden" utkom den 20 september och presenterades som sig bör i Äskhult, Förlanda socken. Projektledare Mats Folkesson berättade om byn och tillkomsten av boken. Fotot ger inte hela sanningen: det var betydligt fler personer närvarande än vad bilden ger sken av. Utgivare är CAL-Förlaget och boken har producerats med stöd av Länsstyrelsen, Västkuststiftelsen, Kungsbacka kommun och Region Halland. Stefan Gustafsson, Utblick Media, har medverkat med teckningar.

 

130920-2327

De fyra gårdarna i Äskhult ligger samlade kring bytorget och skingrades aldrig av 1800-talets skiftesreformer. Här är Göttas lada.

 

130920-2326

Bokens produktionsledare Hans Helander (även grafisk form), Margreth Olsson, Henrik Martinsson (Länsstyrelsen) samt Thomas Carlsson och Jessica Bergquist som sköter Äskhults marker enligt gammaldags metoder.

 

130920-2320

Willy Lindström, Tecknargården, svarar för grafisk form tillsammans med Hans Helander.

 

130920-2323

Länsantikvarie Hans Bergfast och hans företrädare Mats Folkesson, bokens projektledare.

 

130920-2328

Vägen till Äskhults by - till vänster Bengts Lada och rakt fram Derras lada.

 

130912

En trio Varbergskännare tog steget att resa till Halmstad: Carl Anders Lundgren (tidigare bokhandlare och bokförläggare), Ronald Johansson (bildredaktör för ett flertal Varbergsböcker) och Lennart Hjelmstedt (författare till bland annat "När societeten kom till Warberg").

 

130829a

"När societeten kom till Warberg" av Lennart Hjelmstedt och Anna-Lena Nilsson skildrar kurortsepoken i Varberg. Boken är utgiven av Föreningen Gamla Varberg i samarbete med Utblick Media. Vid föreningens programkväll den 29 augusti presenterades boken på, som sig bör, Societetsrestaurangen i Varberg. Lennart Hjelmstedt var elegant i 1800-talskostym.

 

130929b

Brunnsorkestern underhöll på gammaldags vis. Hela 170 personer kom till programkvällen. Foto: Ronald Johansson.

 

130727

Margareta Strömbom bor i Frankrike men har starka band till Varbergstrakten. I kommande Hallandsbygd skriver hon om hallänningar vars namn Alfred Bexell lät rista in när han skapade sitt säregna landskap med "talande stenar" i Torstorpsskogen i Grimeton. I somras hälsade Margareta på i Halmstad och passade på att lämna illustrationer till artikeln. I handen har hon Alfred Bexells egen bild av kyrkoherde Flodén i Lindberg - en av dem som förärades en sten i skogen.

 

130705 DSC2061

Äskhults by i Förlanda är kulturreservat och ett av Hallands främsta besöksmål. En bok om byn är på gång och väntas bli klar i höst. Utblick Media svarar för tecknade illustrationer. Malin Tingström, Ulla Ahlquist Karlsson och Linda Landberg arbetar i byn, och i början av juli hjälpte de till med ordna underlag för teckningar.

 

130705-DSC1986

Att komma till Äskhult är att göra en tidsresa till 1700- och 1800-talen. De fyra gårdarna Bengts, Derras, Göttas och Jönsas ligger tätt samlade kring bytorget.

 

130705 DSC1985130705 DSC2003

Den siste bybon flyttade på 1960-talet men Äskhult lever fortfarande.

 

130705 DSC2002130705 DSC2005

 

 

130604-fbg2

Redaktionskommittén för Hallandsbygd brukar träffas några gånger om året på olika platser i Varbergs- och Falkenbergstrakten. I början av juni kombinerades mötet med ett besök på Falkenbergs hembygdsmuseum. Siv Qvarfordh visade museet som speglar livet i gångna tiders Falkenberg.

 

130604-fbg1

Främre raden från vänster: Ann Thorzén, Hans-Erik Qvarnström, Sture Boman och Siv Qvarfordh. Bakre raden: Lennart Larsson, Ella-Stina Hult och Ingegärd Nilsson.

 

130604-fbg3

Falkenbergs hembygdsmuseum ligger i Gamla stan, granne med S:t Laurentii kyrka.

 

130531-fpf2

Årets första nummer av Försvarets Personaltjänstförbunds tidning har just lämnat tryckpressen. Eleonore Tham är redaktör och Utblick Media står för den grafiska produktionen.

 

130529-laholm

"Boken om Bengt - min frökens man" presenterades den 29 maj, lagom till Laholmsprofilen Bengt Hanssons 85-årsdag. Föreningen Gamla Laholm ger ut boken som Lars-Hugo Larsson skrivit. För grafisk form svarar Utblick Media. Sittande från vänster Bengt Hansson, hans hustru Iréne och Ulla Gunnarsson, ordförande i Gamla Laholm. Stående Lennart Sandén, Ingrid Nilsson, Siv Trydell och Lars-Hugo Larsson som alla är engagerade i Gamla Laholm.

 

130529-laholm2

Lars-Hugo och Bengt berättar om boken för Laholms Tidnings och Hallandspostens reportrar.

 

130526-bokslapp7

Elsa Andersson och Liselotte Bergenzaun Abel har skrivit "Inte mera ärtsoppa - en berättelse om utbrändhet och vägen vidare". Författarna presenterade boken på Sörby naturhälsogård i Halland. Foto: Klara Andersson.

 

130526-bokslapp1

De som besökte Sörby naturhälsogård på mors dag fick höra författarna berätta om bakgrunden till boken. Foto: Klara Andersson.

 

130403-ullared

Lena och Annelie från Vivab (Vatten & Miljö i Väst AB) visar återvinningscentralen i Ullared. En teckning över anläggningen ska tas fram.

 

130403-ullared2

Teckningar visar i vilken behållare olika slags avfall ska slängas.

 

130203

I början av februari träffades redaktionskommittén bakom årsskriften Hallandsbygd för att inleda arbetet med årgång 55. Sittande: Ella-Stina Hult, Ingegärd Nilsson och Hans-Erik Qvarnström. Stående: Margareta Tönsgård, Sture Boman, Lennart Larsson och Christer Torstensson. I kommittén ingår även Ann Thorzén och Stefan Gustafsson. Årsskriften, som utges av Varbergs och Ätradalens hembygdskretsar i samarbete med Utblick Media, planeras utkomma i slutet av oktober.

 

130117

Det dröjer nästan elva månader innan Gamla Halmstads årsbok väntas utkomma men arbetet har redan börjat. Först ut med att lämna bidrag till boken är Lennart Lundborg, tidigare museichef och länsantikvarie i Halland. Under sina många år i kulturhistoriens tjänst lärde Lennart känna konstnären Axel Olson i Halmstadgruppen, och det är denna bekantskap som artikeln handlar om.

 

130116

Det finns mycket att berätta om Asige, en livaktig kulturbygd mitt i Halland med många forntida minnesmärken och en fascinerande historia. Visst är det egendomligt att socknen ännu inte ägnats någon egen bok? Men nu är något på gång! Roland Alexandersson på Sandbolet, Lena Bengtsson och Peter Adler sammanställer berättelser från Asige som beräknas utkomma senare i år. Stefan Gustafsson medverkade i detta januarimöte som ägde rum hemma hos Peter i Sembs gamla mejeri.