Med ritblock i bagaget

 

stenshuvud

Ett urval teckningar från utfärder runt om i Sverige. Bilderna är från 90-talet fram till i dag.