Utblick Media - böcker och bilder

 

stina-breddare

 

Utblick Media producerar och ger ut böcker, främst med anknytning till Halland. Vi erbjuder också grafisk form och tecknade illustrationer av Stefan Gustafsson. Klicka in på vårt bildgalleri och se ett urval teckningar!

 

Årets Hembygdsbok i Halland 2017

Bland borgarbarn och busfrön - Barn och ungdomar i 1600-talets Halland av Andreas Karlsson och Anna Karlsson har av Halländska hembygdsrörelsen utsetts till Årets Hembygdsbok i Halland 2017.

hallandska-gruvligheter.jpg

karrabokenAlla har varit i Kärra

 

Utgiven av Kärra Vänner

 

Kärra norr om Varberg har ett långt mer spännande förflutet än vad de flesta kunnat föreställa sig. Genom byn löper den gamla Kungsvägen som från medeltiden varit genomfartsled för all trafik från Köpenhamn till Oslo. Alla som var på väg norr- eller söderut passerade därför Kärra. Närheten till maktcentra som Ås kloster och kungaborgen i Varberg har inte heller varit oviktig. I boken får vi en bred skildring av Kärras historia, med avstamp i forntiden. Vi kan också läsa särskilda avsnitt om laga skifte, badhusen, epoken med barnkolonier och slutligen planer för framtidens samhällsutveckling.

 

Boken är utgiven av Kärra Vänner i samarbete med Utblick Media. Författare är Agneta Boqvist, Gunnar Carlstedt, Berit Ganmyr, Lila Lo Gillefalk, Ragnar Hambraeus, Stellan Haverling, Lars-Arne Johansson, Eva Lilja, Eva Molander och Ulrika Selander Losman.

 

Antal sidor: 160. Utgivningsår: 2016. ISBN 9789186709617.